Medical Practitioner

We protect public health and safety by requiring all doctors to meet our standards before they can practise medicine in Malaysia.

This page contains circulars issues by relevant authorities. For further information and for the appropriate use of these circulars, please see relevant sections of the website.

Issued by the Secretary General of Health

Issued by the Director General of Health

Bil (4)2017 - Syarat Untuk Pertimbangan Pengecualian Khidmat Wajib Di Bawah Seksyen 42(1) Akta Perubatan 1971

Bil (7)2014 - Penambahbaikan Kelonggaran Khidmat Wajib Bagi Menggalakkan Warganegara Malaysia Pulang

Bil (11)2013 - Prosedur Mengenai Pesakit Yang Ingin Discaj Dari Hospital Atas Risiko Sendiri

Bil (2)2013 - Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan Pesakit Dan Pelaksanaan Malaysian Patient Safety Goals Di Fasiliti Kesihatan Seluruh Malaysia

Bil (15)2012 - Senarai Ijazah Lanjutan Kepakaran Yang Diiktiraf oleh Kerajaan Dalam Pelbagai Disiplin Perubatan Dan Pergigian (Semakan pada Mac 2012)

Bil (17)2008 - Garispanduan Bedah-Siasat Mayat Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia

Bil (16)2008 - Garis Panduan Melaksanakan Posting Elektif Oleh Pelajar Perubatan Di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia

Bil (15)2008 - Penggunaan Nama Penuh Dan Nombor Pendaftaran Dibawah Akta Perubatan 1971 Oleh Pengamal Perubatan Berdaftar Di Dalam Urusan Rasmi

Bil (11)2008 - Penggunaan Dan Edaran Buku Panduan Bagi Pegawai Perubatan Siswazah

Bil (9)2008 - Pelaksanaan Tahap kesihatan Sebagai Tanda Vital Kelima Di Hospital-hopital Kementerian Kesihatan

Bil (1)2008 - Penilaian Prestasi Graduan Perubatan Semasa Menjalani Penempatan Empat Bulan Pertama Latihan Siswazah

Bil (11)2007 - Pelanjutan / Pindaan Tempoh Latihan Pegawai Perubatan Siswazah, Dibawah Akta Perubatan 1971

Bil (2)2006 - Pendaftaran Pengamal Perubatan Selepas Tamat Menjalani Latihan Siswazah Dibawah Akta Perubatan 1971

Bil (12)2004 - Kelonggaran Khidmat Wajib Bagi Menggalakkan Warganegara Malaysia Pulang

Bil (4)2002 - Program Latihan Pegawai Perubatan Termasuk Pegawai Perubatan Siswazah

Bil (1)2001 - Garispanduan Prosidur-prosidur Dalam Sistem "CREDENTIALING" dan "PRIVILEGING" Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Bil (1)2000 - Amalan Etika Profesyen Perubatan Yang Baik

Bil (3)1999 - Pemberian Sijil Cuti Sakit Oleh Pembantu Perubatan

Bil (2)1997 - Garis Panduan Mengenai Kod Pakaian Calon-calon Yang Menghadiri Temuduga Untuk Perlantikan Baru Di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia

Bil (1)1997 - Garis Panduan Mengenai Kod Pakaian Anggota Panel Temuduga Kementerian Kesihatan Malaysia

Bil (1)1996 - Perlaksanaan Latihan Houseman

Bil (4)1989 - Kod Pakaian Untuk Doktor

Bil (2)1989 - Tugas Panggilan 'Stand-by' Bagi Hospital-hospital Daerah

Bil (2)1988 - Perakuan Untuk Melanjutkan Tempoh Latihan Doktor Siswazah

Bil (7)1987 - Peraturan-peraturan Bagi Mengeluarkan Laporan-Laporan Perubatan

Bil (6)1987 - Akta Perubatan 1971 - Borang 6 Yang Baru

Bil (3)1987 - Penyeliaan Doktor-doktor di Jabatan Klinikal

Bil (2)1987 - Pemberian Cuti Sakit Bagi Tempoh Yang Panjang

Bil (15)1986 - Perakuan Pengalaman Dalam Satu Jawatan Perubatan Bertempat Tinggal - Borang 6

Bil (13)1986 - Cuti Rehat dan Cuti Sakit Untuk Orang-orang Menjalankan Tugas Dibawah Seksyen 13(3) Akta Perubatan 1971

Bil (12)1986 - Penilaian Latihan Doktor-doktor Siswazah

Bil (9)1986 - Cuti Rehat dan Cuti Sakit Untuk Pegawai-pegawai Yang Menjalankan Latihan Doktor Siswazah Dibawah Seksyen 13(2) Akta Perubatan 1971

Bil (2)1985 - Penempatan Pegawai-Pegawai Perubatan di Jabatan dan di Wad-Wad, Hospital-Hospital Latihan

Bil (7)1983 - Perakuan Untuk Melanjutkan Tempoh Latihan Doktor Siswazah

Bil (3)1983 - Akta Perubatan 1971 - Perakuan Bagi Maksud Sek 13(3)

Issued By Others